CHINA 2008

2. - 23. September 2008

1. ZHUJIAJIAO

2. SHANGHAI

3. XIAN

4. FUPING

5. JINGDEZHEN

6. YIXING